POWOŻENIE II

szkolenie-z-powozenia-oj-kresy2017

CENA:

POWOŻĄCY + LUZAK - 250 zł (w cenie 2 treningi po 40 min w 1 dniu oraz udział w pozostałych treningach tego dnia)

WOLNY SŁUCHACZ - 150 zł (1 dzień) lub 200 zł (2 dni)

POZOSTAŁE OPŁATY:

1) WYPOŻYCZENIE BRYCZKI TRENINGOWEJ (ok. 350 kg, singiel lub para) na czas przejazdów zaprzęgu w Sesji – 60 zł

2) OPŁATA ZA BOKS (z pierwszą słomą) I SESJA (boksy dostępne 7-8 kwietnia 2017 r. od godz. 18.00 do godz.18.30 dnia następnego):

50 zł – boks I (7,2 m²)

60 zł – boks II ( 9 m²)

60 zł – boks III (13,5 m²)

80 zł – 2 konie w boksie III (przyzwyczajone do stania razem)

40 zł – boks IV (9 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

40 zł – boks V (9 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

40 zł – boks VI (13 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

60 zł – 2 konie w boksie VI (przyzwyczajone do stania razem)

3) OPŁATA ZA BOKS (z pierwszą słomą) II SESJA (boksy dostępne 8-9 kwietnia 2017 r. od godz. 19.30):

50 zł – boks I (7,2 m²)

60 zł – boks II ( 9 m²)

60 zł – boks III (13,5 m²)

80 zł – 2 konie w boksie III (przyzwyczajone do stania razem)

40 zł – boks IV (9 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

40 zł – boks V (9 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

40 zł – boks VI (13 m²) letni w hali brezentowej – wskazana derka

60 zł – 2 konie w boksie VI (przyzwyczajone do stania razem)

4) Konie biorące udział w obu SESJACH – opłata za boks jak za jedną SESJĘ

5)Prosimy o przywiezienie własnych karmideł oraz wiader na wodę. Boksy nr: I, II i III posiadają poidło oraz pojemnik na paszę.

6) Możliwość ściółki trocinowej po wcześniejszym uzgodnieniu za dodatkową opłatą w cenie 45 zł za balot.

7) Możliwość zakupu siana i słomy w cenie 1 kostka - 10 zł

8) Za konia, opiekę nad nim oraz ewentualne szkody wyrządzone przez niego na terenie Ośrodka odpowiada Właściciel konia lub upoważniona przez niego, pełnoletnia osoba opiekująca się koniem w czasie pobytu konia w Ośrodku.

9) Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko konie zdrowe, prawidłowo szczepione na grypę (szczepienia potwierdzone w paszporcie - należy przedstawić Organizatorowi przed wstawieniem konia do boksu)

10) Możliwość wyżywienia (w ramach gospodarstwa agroturystycznego) na terenie Ośrodka po wcześniejszym zamówieniu:

obiad – 25 zł

śniadanie – 15 zł

kolacja – 15 zł

11) Najbliższy hotel:

  • Odeon” ul. Techniczna 1, Boguchwała (5 km od Ośrodka, ok. 8min.),

  • Horyzont” ul. Podkarpacka 54, Rzeszów (6,5 km od Ośrodka, ok. 10 min.),

  • Twierdza” ul. Podkarpacka 10B, Rzeszów (8 km od Ośrodka ok. 12 min.)

  • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego” ul. Tkaczowa 146, Boguchwała (7km od Ośrodka, ok. 11min.)

12) Nocleg firmowy w Rzeszowie Al. Niepodległości 92 (14 km od Ośrodka, ok. 20min): 2 pokoje 2 osobowe ze wspólną łazienką i aneksem kuchennym – cena za pokój bez śniadania 100 zł

13) Nocleg na terenie Ośrodka w ramach agroturystyki: dostępne 2 pokoje 3 – osobowe ze wspólną łazienką. Cena za pokój bez śniadania 150 zł.

14) Możliwy grzecznościowy nocleg (w ramach gospodarstwa agroturystycznego) w spólnym pomieszczeniu dla osób biorących czynny udział w treningu, w cenie 20 zł za noc (własny śpiwór i poduszka - posiadamy 6 rozkładanych łóżek polowych). Sala dostępna: 7 kwietnia 2017 r. od godz. 18.00 do godz. 7.00 następnego dnia oraz po zakończonej Sesji i wydaniu kolacji dnia 8 kwietnia 2017 r. do godz. 7.00 dnia następnego. Należy po sobie posprzątać i złożyć łóżko polowe do godz. 7.00 . Pierwszeństwo mają osoby opiekujące się końmi – rezerwacja po 1 miejscu na zaprzęg.

15) ZAPLECZE:

-czworobok trawiasty 80mx40m

-czworobok 26mx70m z podłożem: piasek+flizelina

-hala 38mx20m z podłożem: piasek + flizelina

W przypadku trudnych warunków pogodowych treningi odbywać się będą na hali.

16) Rezerwacji należy dokonać poprzez: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: fryzyjskie@op.pl oraz wpłacenie zaliczki rezerwacyjnej w kwocie:

  • 150 zł za Sesję (czynny udział w treningu – 1 zaprzęg)

  • 250 zł za obie Sesje (czynny udział w treningu – 1 zaprzęg)

  • 75 zł za Sesję (wolny słuchacz)

  • 100 zł za obie Sesje (wolny słuchacz)

na konto: IDEA BANK nr 98 1950 0001 2006 4609 7648 0001  Ośrodek Jeździecki Kresy Izabella Orłowska

tytuł przelewu: Powożenie – Sesja(wpisać nr), imię i nazwisko

17) Zgłoszenia przyjmujemy do 1 kwietnia 2017 r .

18) Rezygnacja z Sesji możliwa do 25 marca 2017 r., po tym terminie zaliczki nie będą zwracane.

19) W przypadkach losowych Organizator może zmienić program treningów włącznie z ich odwołaniem. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zaistniałych okolicznościach. W przypadku odwołania treningów zaliczki rezerwacyjne zostaną zwrócone na wskazane konta Wpłacających.

20) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania treningów z powodu małej ilości zgłoszeń.

21) W przypadku ilości zgłoszonych zaprzęgów powyżej 6 na Sesję o przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszenia wraz z opłatą rezerwacyjną.

22) Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ.

23) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań wolnych słuchaczy, powożących, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

24) Powożący odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich luzaków lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego ubezpieczenia na czas udziału w treningach.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Jeździecki KRESY, Racławówka 291a 36-047 Niechobrz (6 km. od Rzeszowa)

INFORMACJA i ZGŁOSZENIA:

email: fryzyjskie@op.pl tel: 604278813

Formularz zgłoszeniowy : zgłoszenie word lub zgłoszenie pdf