ZDROWIE PSA

PLAKAT-PIES   Po wymienionych tematach będzie możliwość zadawania pytań.  
  • Zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki (75 zł) należy wysłać na  adres: fryzyjskie@op.pl, należy podać nazwisko, imię, telefon kontaktowy oraz dane do faktury (adres, a w przypadku firmy nazwę firmy, siedzibę oraz NIP) Faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia po zapłaceniu pełnej kwoty za szkolenie (150,- zł za osobę). Mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc pierwszeństwo mają osoby które wpłaciły zaliczkę za szkolenie.
  • Zgłoszenia oraz wpłaty można dokonać bezpośrednio w ośrodku OJ Kresy w Racławówce.
  • W tytule przelewu podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika. konto: IDEA BANK nr 98 1950 0001 2006 4609 7648 0001 Ośrodek Jeździecki Kresy Izabella Orłowska